Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Türkiye Ziraat Odaları Birliği > Duyurular > PLAKA VE TESCİL BELGELERİNİN TALEBİ VE KARGO TAKİBİ

PLAKA VE TESCİL BELGELERİNİN TALEBİ VE KARGO TAKİBİ

 

PLAKA VE TESCİL BELGELERİNİN TALEBİ VE KARGO TAKİBİ

       

 2020.02.04 - PLAKA VE TESCİL BELGELERİNİN TALEBİ VE KARGO TAKİBİ

(Personel ve İdari İşler Müdürlüğü)

 

1-                 Gerekmesi halinde Tescil Belgesi-Plaka irtibat numaralarımız aşağıdaki gibidir;

   a-  MEVZUAT                           ;  0 312 2316300 / 412  - Bülent UYANIK

   b- TALEP                                   ;  0 312 2316300 / 321 - Harun URAL

   c- YAZI VE KARGO TAKİBİ ;  0 312 2316300 / 521 - Meral YILDIRIM

 

2-                 TALEP; 2010/51  - 2016/56 Genelgelerle duyurulan il/ilçe kodlarına uygun olarak hazırlanan ve "2019/55 sayılı Genelge gereğince yetkili imzaları taşıyan ıslak imzalı ve mühürlü Plaka ve tescil belgesi talep yazısı aslının Birliğimize ulaşmasını" takiben işleme konulmaktadır. 

3-                 ÖDEME;  2019/55 nolu Genelge ile belirlenen plaka ve tescil belgesi bağış bedellerinin, 2018.22 nolu Genelge  gereğince mutlaka Ziraat Odası Hesabından, Birliğimizin ZİRAAT BANKASI ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ IBAN: TR61 0001 0017 4539 7751 3550 98 nolu hesabına ödenmesi gerekmektedir. Talep sahibi gerçek ve tüzel kişilerce ödenen bağış bedellerinin iadesi için, ekte örneği bulunan Talep Dilekçesinin eksiksiz doldurularak imzalanması ve Birliğimize gönderilmesi gerekmektedir. Islak imzalı dilekçenin Birliğimize ulaşmasını takiben iade işlemleri dilekçede belirtilen bilgilere göre işleme alınmaktadır.

4-                 KAYIP; plaka ve tescil belgesi taleplerinde, 2016/33 Genelge gereğince talep formuna kayıp dilekçesi örneği ile gazete ilanının da(kayıp tescil belgesinin seri-sıra no / kayıp plakanın il-ilçe-yıl-tescil numarası da belirtilmek üzere) eklenmesi gerekmektedir.

5-               KARGO; plaka ve Tescil Belgelerinin kargoya teslimini takiben, PTT kargo barkod numaraları oda mailine gönderilmektedir. Kargonuzu barkod numarasıyla http://gonderitakip.ptt.gov.tr/  adresinden takip edebilirsiniz. Gerek duyulması halinde PTT Başmüdürlüğü KARGO İZLEME BİRİMİ'nin 0507.458 03 03 veya 0507.458 10 08 telefonlarından barkod numarasıyla kargo takibi yapılabilmektedir.

6-               KARGONUN TESLİM ALINMASI ve KONTROLÜ; Tescil Belgeleri ve Plakaların güvenli bir şekilde odalarımıza ulaştırılması için 2017/03 nolu Genelgemizle duyurulduğu üzere “Alıcı Ücretli + Sigortalı + Kontrollü Teslim” şeklinde gönderilmekte olup, kargo paketlerinin oda yetkilisince teslim alınması aşamasında, paket içeriğinin talebe uygun olarak hazırlanan tescil belgesi ve plakaların seri sıra numaraları ile sayılarının üst yazı ile uyumlu olup olmadığının kargo yetkilisi ile birlikte açılarak kontrol edilmesi ve eksiklik halinde, durumu tespit eden bir tutanağın (2 örnek) kargo ve oda yetkililerince, birlikte düzenlenerek imzalanması ve kargo kabul edilmeden tutanağın bir örneği ile birlikte, kargoyu getiren PTT görevlisine iadesi ile durumun beklenilmeksizin Birliğimize bildirilmesi gerekmektedir. Kabul edilen kargo içerikleri kabul edildikleri tarih itibariyle oda zimmetinde sayılacağı unutulmamalıdır. 

Plaka, Tescil Talep Formu için tıklayınız  

İade talep dilekçesi için tıklayınız